slovenská spoločnosť s dlhoroČnou skúsenosťou na EurÓpskom trhu

Proli, spol. s.r.o.

PROLI spol. s r.o., slovenská spoločnosť vznikla v roku 1992 a oslávi 30 rokov pôsobenia na Slovenskom ale aj Európskom trhu. Vďaka silnému tímu, vytrvalosti a zmyslu pre férový obchod sa nám podarilo vybudovať silnú spoločnosť. Medzi naše priority patrí kvalitný výrobok a s ním poskytovaný servis. Snahou pracovať efektívne, zodpovedným prístupom riadenia našej vlastnej výroby a kvalitnou logistikou sa presadzujeme na európskom trhu s našim nosným sortimentom priemyselného a kancelárskeho osvetlenia.  Naše ciele sme dosiahli a snažíme sa ich posúvať ďalej pomocou technického a aj znalostného rozvoja vo vnútri našej spoločnosti.  Avšak nezabúdame na fakt, že živiteľom našej snahy a chute pracovať pre Vás je práve Vaša spokojnosť a dôvera. Rastieme ako spoločnosť a aj ako rodina, a to práve vďaka Vám, naším zákazníkom. S nami, sa Vám rozsvieti.

v číslach o nás

Založenie spoločnosti v Partizánskom

vytvorenie pobočky v Košiciach

zriadenie skladu a výroby v Partizánskom

kúpa priemyselného areálu Bočiar pri Košiciach

sortimentom o nás

Priemyselné a kancelárske interiérové svietidlá
  • žiarivkové svietidlá IP20
  • downlighty
  • žiarivkové svietidlá IP54 / IP65
  • výbojkové reflektory
  • núdzové svietidlá
  • LED svietidlá
Priemyselné exteriérové svietidlá
  • výbojkové reflektory IP54 / IP65
  • pouličné svietidlá
  • svetelné zdroje
  • a iné

cieľmi o nás a s vami

Flexibilita

inovácie

dostupnosť

expanzia

spokojnosť

rodina

Kvalita

ekológia

Zákonné povinnosti za odpady z obalov

Zákonné povinnosti za odpady z elektrozariadení a batérií