LRF SYM/ASYM IP66

Charakteristika
Vysokoúčinný, univerzálny asymetrický, symetrický ledkový projektor vhodný na osvetlenie stredneveľkých plôch.
VyHOTOVENIE
Teleso svietidla je vyrobené z hliníkovej zliatiny.
Povrchová úprava –  prášková farba RAL 9005, tepelne vytvrdená, Samotná konštrukcia svietidla ako aj použitie tesnení, káblových priechodiek zabezpečujú príslušné požadované krytie.
Požitím kvalitných komponentov od popredných výrobcov je zabezpečená vysoká kvalita týchto svietidiel.
Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.
POUžitie
Priemyselné budovy, športové ihriská, parkoviská, architektonické osvetlenie, haly (montážne, výrobné), výstavné haly, pre vonkajšie aj vnútorné použitie, vlhké prostredia.
Súbory na stiahnutie