AL 18B

Charakteristika

Vysokoúčinné, interiérové svietidlo, určené ku plošnému osvetleniu do vysokých hál s možnosťou použitia rôznych typov svetelných zdrojov (výbojky, žiarovky, kompaktné žiarivky).

VyHOTOVENIE

Teleso svietidla je vyrobené z hliníkovej zliatiny.
Povrchová úprava – RAL 9005 prášková farba, tepelne vytvrdená a s UV ochranou.
Vysoká kvalita týchto svietidiel je zabezpečená použitím kvalitných vstupných komponentov.
Svietidlá sú dostupne vo vyhotovení s konvenčnými predradníkmi.
Na želanie zákazníka je možné urobiť vyhotovenie s elektronickým spínacím zariadením, ktoré v prípa de výpadku a následnom obnovení dodávky el. energie pripojí náhradný zdroj svetla do doby, kým sa nerozsvieti primárny hlavný zdroj svetla – výbojka.
Tým sa zabezpečí nepretržité osvetlenie v danom mieste.
Optická časť je vyrobená z lešteného hliníka v dvoch variantách: – sklenený kryt – sklenený kryt s ochrannou mriežkou Sklo – 4mm hrubé, kalené.
Posúvaním (von a dnu) objímky je možné nastaviť užší alebo širší rozptyl svetla, čo umožňuje široké uplatnenie tohto svietidla.

POUžitie

Priemyselné budovy, haly (montážne, výrobné), výstavné haly, supermarkety, sklady, pre vnútorné priestory.

Súbory na stiahnutie

TECHNICké informácie o svietidlé

GALéria