AL 01, AL 02

Charakteristika

Vysokoúčinné, interiérové svietidlo, určené ku plošnému os vetleniu priestorov s mož – nosťou použitia rôznych typov svetelných zdrojov (výbojky, žiarovky, kompaktné žiarivky).

VyHOTOVENIE

Teleso svietidla je vyrobené z hliníkového plechu.
Povrchová úprava – matovaný hliník.
Vysoká kvalita týchto svietidiel je zabezpečená použitím kvalitných vstupných komponentov.
Svietidlá sú dostupne vo vyhotovení s konvenčnými aj elektronickými predradníkmi, prípadne je možné vyrobiť vyhotovenie s elektronickým spínacím zariadením, ktoré v prípa de výpadku a následnom obnovení dodávky el. energie pripojí náhradný zdroj svetla do doby, kým sa nerozsvieti primárny hlavný zdroj svetla – výbojka.
Tým sa zabezpečí nepretržité osvetlenie v danom mieste.

Optická časť je vyrobená z lešteného hliníka.

Sklo – 4 mm hrubé, kalené.

POUžitie

Priemyselné budovy, haly (montážne, výrobné), výstavné ha ly, supermarkety, sklady, pre vnútorné priestory.

Súbory na stiahnutie
GALéria